Käytännönläheinen ja tuloksia hakeva liikkeenjohdon ammattilainen

Compacon Oy

Tarjoamme yrityksille ja yritysjohdolle tuoreita ja käytännönläheisiä toimintatapoja ja -malleja, joilla voidaan kehittää ja parantaa kohdeorganisaation suorituskykyä.

Tuemme ja autamme asiakasyrityksiä johtamis- ja kehityshaasteiden eri vaiheissa. Nostamme esiin tavoitteiden kannalta olennaisia kehityskohteita sekä huomioimme mahdolliset poikkeamat yrityksen toimintatapojen, toimintaympäristön ja strategian välillä.

Yritysten ongelmakohdat ja arkisten murheet ovat juurisyiltään usein samankaltaisia riippumatta toimialasta. Usein yrityksillä on hyviä ja jopa erinomaisia strategioita, mutta niiden toteutus ontuu, tavalla tai toisella. Taustalla on usein resurssi- ja osaamiskapeikkoja sekä monenlaisia sisäisiä että ulkoisia muutoksen vastavoimia. Autamme yritysjohtoa tunnistamaan kehittymisen esteitä, minkä jälkeen yhteisvoimin raivaamme ne yrityksen menestyksen ja henkilöstön onnistumisten tieltä.