Palvelut

Liikkeenjohdon konsultointi

Autamme organisaatiotasi tunnistamaan ja viemään läpi niin muutos- kuin kehityshankkeita. Olemme yhdessä henkilökuntanne kanssa tekemässä strategianne jalkauttamista, tärkeän tai  strategisen projektin läpivientiä tai tukemassa muuten sovitulla tavalla yrityksenne kehittymistä. Autamme asiakasyritystemme johtoa hahmottamaan strategisten päätösten vaikutukset koko organisaatioon sekä tuomme ulkopuolista näkemystä kokonaisuuden kehittämiseen. Konsultoinnin sisältö suunnitellaan aina ratkaisemaan yrityksessä olevat kehityskohteet, ja se toteutetaan tavoitteellisesti yhdessä asetettujen mittareiden mukaan.

Vahvuudet: monipuolinen kokemus ja näkemys liike-elämästä, laaja-alainen liikkeenjohdon kokemus, vahva talousosaaminen

”Sami on ihmisläheinen, analyyttinen ja erittäin luotettava liiketoiminta-ammattilainen, joka pystyy epätavallisella ”hands-on” työskentelytavalla saamaan tuloksia aikaan strategiasta, taktiseen ja operatiiviseen implementoinnin varmistamiseen.”

Jari Mikkonen, toimitusjohtaja, Dahl Suomi Oy

Yritysjärjestelyt ja -kaupat

Toimimme tiiviissä yhteistyössä tamperelaisen PJ Maa Partners Oy:n kanssa. Toteutamme yhdessä PJ Maan tiimin kanssa erilaiset yritysten omistus- ja rahoitusjärjestelyt, pääpainoalueella Itä-Suomessa (Kuopio-Joensuu). Tiimimme laaja kokemus yritysjärjestelyistä takaa asiakkaallemme laadukkaan palvelun ja onnistuneen lopputuloksen toimialariippumattomasti.

Huolehdimme kohteen markkinoinnista ja ostajakandidaattien tunnistamisesta sekä potentiaalisen ostokohteen identifioinnista. Suunnittelemme ja toteutamme yritysjärjestelyprosessin alusta loppuun keskittyen asiakkaamme edun varmistamiseen. Osallistumme asiakkaamme neuvonantajana kaupallisiin neuvotteluihin ja lisäksi koordinoimme sekä aikataulutamme yrityskauppaprosessin. Teemme kauppaan liittyvät asiakirjat ja huolehdimme muiden asiantuntijoiden käyttämisestä parhaan mahdollisen tuloksen varmistamiseksi.

Yritysjärjestelyprosessimme on ehdottoman luottamuksellinen: emme tyypillisesti ilmoita julkisesti meillä myynnissä olevista kohteista, ja annamme tiedot kohteista vasta salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Lisätietoja yrityskauppoihin ja -järjestelyihin liittyvistä palveluistamme saa myös PJ Maan sivuilta: www.pjmaa.fi

Vahvuudet: 20 vuoden kokemus yrityskaupoista ja -järjestelyistä, yli 200 tehtyä kauppaa. monipuolinen kokemus erilaisilla toimialoilla suoritetuista yritysjärjestelyistä, laaja verkosto pääomasijoituskenttään

Interim-palvelut

Interim-johtaja eli vuokrajohtaja on hyvä vaihtoehto silloin, kun yrityksen omat resurssit eivät riitä muutos- tai kehitysprosessin johtamiseen tai ylimmän johdon tehtäviin tarvitaan väliaikaisesti ammattilainen esimerkiksi yllättäen vapautuneen position vuoksi.

Vuokrajohtajatoimeksiannot ovat nimensä mukaisesti määräaikaisia tehtäviä, joiden työaika ja sisältö sovitaan tehtävän luonteen ehdoilla. Kun asiakas etsii uutta johtajaa, voi vuokrajohtajan tehtävänä olla myös asioiden ylläpito ja arjen rutiinien toimivuuden varmistaminen. Vuokrajohtaja mahdollistaa yrityksen muille johtajille muutostilanteessa omien vastuualueiden tehokkaamman johtamisen, kun aikaa ei tarvitse käyttää merkittävästi vieraamman vastuualueen haasteisiin ja tehtäviin.

Interim-johtajana otamme operatiiviset toiminnot nopeasti haltuun sekä toteutamme tarvittavat toimenpiteet muutoksen läpiviemiseksi. Interim-johtaja ei ole välttämättä pelkkä tuuraaja, vaan vie läpi yhdessä sovitun toimeksiannon sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Interim-johtaja on kustannustehokas ratkaisu yrityksen väliaikaisiin johtamistarpeisiin.

Vahvuudet: monipuolinen kokemus ja näkemys liike-elämästä, erinomaiset johtamistaidot, sopeutumiskyky, vahva talousosaaminen

”Sami (Isopahkala) toimi Senaatti-kiinteistöissä projektipäällikkönä käynnistämässä isoa, moneen suuntaan ja toimittajaan linkittyvää tietojärjestelmän vaihtoprojektia.

Emme Senaatissa tyypillisesti käytä ulkoisia projektipäälliköitä, mutta tässä tapauksessa päädyimme suositteluiden kautta Samin palveluiden hankintaan, kun omien resurssien kohdalla oli tilapäinen resurssivaje.

Samin kokemus projektien johtamisesta näkyi, ja projekti lähti hienosti käyntiin: projektiorganisaatio saatiin muodostettua, ohjausryhmäkäytännöt kuntoon ja muutenkin työt etenemään.

Erityisesti arvostimme Samin positiivista ja rakentavaa otetta asioiden eteenpäin viennissä.”

Jussi Hirvelä, tietohallintojohtaja, Senaatti-kiinteistöt